• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولاندیکاتور Renko Chart

اندیکاتور چارت رنکو Renko Chart Indicator اندیکاتور نمودار چارت رنکو Renko Chart چارت Renko نوعی نمودار است که توسط ژاپنی ها توسعه داده شده است و با استفاده از حرکت قیمت ساخته می شود نه از نظر قیمت و هم از نظر فاصله زمانی استاندارد مانند اکثر نمودارها. تصور می شود که نام آن از کلمه ژاپنی برای آجر "renga" گرفته شده است ، زیرا نمودار شبیه یک سری آجر است. توجه داشته باشید ...